7 Eylül 2007 Cuma

LE PRESENT INDICATIF
Türkçe’deki geniş zaman ve şimdiki zamanın karşılığını Fransızcada sadece bir zaman kipi
verir. İngilizce’deki simple present ve present continuous tense karşılık gelir. Örneğin:
je mange, hem I eat hem de I’m eating şeklinde çevrilebilir.
Eğer olayın devamlılığı üzerinde vurgu yapılmak isteniyorsa être en train de kalıbı kullanılır.
Je suis en train d’étudier.1 — Halen okuyorum.
Not: İkinci grup fiillerde indicatif présent çekim eklerinden birinci gruba göre farklılık gösterir.
Emploi de L’indicatif Présent (Kullanım)
1. Hâlihazırda devam eden bir eylemi anlatmada:
Je mange une pomme.2 — Elma yiyorum.
2. Aynı zamanda geniş zaman ile yaptığımız her zaman olagelen eylemleri anlatmada kullanılır:
Je mange toujours une pomme au déjeuner.3 — Öğle yemeğinde her zaman bir elma
yerim.
3. Doğal olayları ve gerçeklileri anlatmada kullanılır :
La terre tourne autour du soleil.4 — Dünya güneşin etrafında döner.
4. İngilizce’de olduğu gibi gelecek zaman belirtme de kullanılabilir, özellikle yakında yapılması
planlanan eylemler için kullanılır:
Je sors dans cinq minutes5. 5 dakika içinde çıkacağım/ayrılacağım.
Tu veux une pomme?6 — Elma istersin misin?
Je vais à Paris ce soir.7 — Bu akşam Paris’e gidiyorum.
5. Présent tense, İngilizce ve Türkçedekinden daha fazla bir sıklıkta, geçmiş bir olayı
hikâyelemede kullanılır:
1945. A Hiroshima, la bombe explose en massacré beaucoup de peuple innocent. 8
1945. Hiroşima’da bomba patlar, binlerce masum insanı öldürür.
1 I’m still studying.
2 I’m eating an apple.
3 I always eat an apple at lunch.*
4 Earth revolves around the sun.
5 I’m going out/leaving in 5 minutes.
6 Are you having (going to have) an apple?
7 I’m going to Paris this evening.
8 1945. In Hiroshima, the bomb exploded, killing many innocent people.
1. CONJUGATİON DU PRESENT İNDİCATİF
Je parle Nous parlons
Tu parles Vous parlez
Il/Elle parle Ils parlent
2. CONJUGATİON DU PRESENT İNDİCATİF
Je finis Nous finissons
Tu finis Vous finissez
Il/Elle finit Ils finissent

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Ben de fransızca öğrencisiyim, yeni başladım 3 aydır fransızca öğreniyorum. Acaba présent da 2 köklü fiillerde type 1 type 2 type 3 ne oluyor tam olarak açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler